HORBAŃCZUK, Jarosław Olav

Członek korespondent od 2016 roku

Jarosław Olav HORBAŃCZUK

ur. 27 stycznia 1965 roku
Profesor, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: zootechnika i rybactwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)