HORODECKI, Ryszard

Członek korespondent od 2010 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Ryszard HORODECKI

ur. 30 września 1943 roku
Profesor, Uniwersytet Gdański

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)