HORUBAŁA, Adolf

Członek korespondent od 1986 roku, członek rzeczywisty od 1998 roku

Adolf HORUBAŁA

ur. 6 stycznia 1925 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: technologia żywności i żywienia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)