HUISGEN, Rolf

Członek zagraniczny PAN od 1997 roku, Niemcy

(1920-2020)

Specjalność naukowa:
chemia organiczna