INGARDEN, Roman

Członek rzeczywisty PAN od 1958 roku

(1893-1970)

Specjalność naukowa:
filozofia