IWANIEC, Henryk

Członek korespondent od 1983 roku

Henryk IWANIEC

ur. 9 października 1947 roku
Profesor, Rudgers, the State University of New Yersey

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: matematyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)