IZDEBSKI, Hubert

Członek korespondent od 2016 roku

Hubert IZDEBSKI

ur. 19 września 1947 roku
Profesor, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: nauki prawne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)