JAHN, Alfred

Członek korespondent PAN od 1971 roku, członek rzeczywisty PAN od 1983 roku

(1915-1999)

Specjalność naukowa:
geografia fizyczna, geomorfologia, geologia czwartorzędu

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Prezydium PAN w latach 1981-1986