JAJSZCZYK, Andrzej

Członek korespondent od 2013 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Andrzej JAJSZCZYK

ur. 23 stycznia 1952 roku
Profesor, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: informatyka techniczna i telekomunikacja

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w kadencji 2015-2022; Prezes Oddziału PAN w Krakowie w latach 2015-2022