JAKOBSON, Roman

Członek zagraniczny PAN od 1959 roku, USA

(1896-1982)

Specjalność naukowa:
językoznawstwo