JAMIOLKOWSKI, Michele M.

Członek zagraniczny PAN od 1991, Włochy

(1932-2023)
specjalność naukowa: geotechnika