JANKOWSKI, Jan

Członek korespondent od 2020 roku

Jan JANKOWSKI

ur. 11 kwietnia 1952 roku
Profesor, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: zootechnika i rybactwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku w latach 2023-2026