JANKOWSKI, Jerzy

Członek korespondent PAN od 1986 roku, członek rzeczywisty PAN od 1994 roku

(1933-2020)

Specjalność naukowa:
geofizyka; geomagnetyzm

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Prezydium PAN w latach 1999-2002 i 2007-2010; Sekretarz Wydziału VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN w latach 1990-1998