JANUSZEWICZ, Andrzej

Członek korespondent od 2010 roku

Andrzej JANUSZEWICZ

ur. 19 kwietnia 1957 roku
Profesor, Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)