JANUSZEWICZ, Włodzimierz

Członek korespondent od 1986 roku, członek rzeczywisty od 1998 roku

Włodzimierz JANUSZEWICZ

ur. 30 listopada 1927 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)