JANUSZKIEWICZ, Lech Tadeusz

Członek korespondent od 2016 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Lech Tadeusz JANUSZKIEWICZ

ur. 20 września 1955 roku
Profesor, Instytut Matematyczny PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: matematyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)