JAROSZEWICZ, Leszek R.

Członek korespondent od 2020 roku

Leszek R. JAROSZEWICZ

ur. 24 maja 1959 roku
Profesor, Wojskowa Akademia Techniczna

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)