JARZĄB, Barbara

Członek korespondent od 2013 roku

Barbara JARZĄB

ur. 24 kwietnia 1952 roku
Profesor, Narodowy Instytut Onkologii – PIB, Gliwice

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)