JASKÓLSKI, Mariusz

Członek korespondent od 2002 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Mariusz JASKÓLSKI

ur. 15 czerwca 1952 roku
Profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)