JEDLIŃSKI, Zbigniew

Członek korespondent PAN od 1971 roku, członek rzeczywisty PAN od 1980 roku

(1922-2008)

Specjalność naukowa:
chemia i technologia polimerów, chemia karboanionów, chemia supramolekularna