JĘDRYCZKA, Małgorzata

Członek korespondent od 2022 roku

Małgorzata JĘDRYCZKA

ur. 26 września 1960 roku
Profesor, Instytut Genetyki Roślin PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: rolnictwo i ogrodnictwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)