JELEŃ, Henryk

Członek korespondent od 2016 roku

Henryk JELEŃ

ur. 1 października 1962 roku
Profesor, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: technologia żywności i żywienia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)