JELJASZEWICZ, Janusz

Członek korespondent PAN od 1994 roku

(1930-2001)

Specjalność naukowa:
mikrobiologia lekarska