JEMIELNIAK, Dariusz

Członek korespondent od 2020 roku

Dariusz JEMIELNIAK

Pobierz zdjęcie w dużej rozdzielczości

ur. 17 marca 1975 roku
Profesor, Akademia Leona Koźmińskiego

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: nauki o zarządzaniu i jakości

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes PAN w latach 2023-2026; członek Prezydium PAN w latach 2023-2026