JERZMANOWSKI, Andrzej

Członek korespondent od 2002 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Andrzej JERZMANOWSKI

ur. 13 listopada 1946 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w kadencji 2011-2017