JESIONOWSKI, Teofil

Członek korespondent od 2020 roku

Teofil JESIONOWSKI

ur. 29 września 1970 roku
Profesor, Politechnika Poznańska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)