JEZIORSKI, Bogumił

Członek korespondent od 2002 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Bogumił JEZIORSKI

(1947-2023)
Profesor, Uniwersytet Warszawski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)