JURCZAK, Janusz

Członek korespondent od 1991 roku, członek rzeczywisty od 2004 roku

Janusz JURCZAK

ur. 5 lutego 1941 roku
Profesor, Instytut Chemii Organicznej PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w latach 2007-2010 i 2022-2026; Dziekan Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN w latach 2022-2026; Przewodniczący Wydziału III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych PAN w latach 2007-2010