KACPRZYK, Janusz

Członek korespondent od 2002 roku, członek rzeczywisty od 2010 roku

Janusz KACPRZYK

ur. 12 lipca 1947 roku
Profesor, Instytut Badań Systemowych PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w kadencji 2011-2014; Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w kadencji 2011-2014