KACZMAREK, Leszek

Członek korespondent od 1998 roku, członek rzeczywisty od 2013 roku

Leszek KACZMAREK

ur. 31 maja 1957 roku
Profesor, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w kadencji 2003-2006 i 2015-2018; Przewodniczący Wydziału II Nauk Biologicznych PAN w kadencji 2003-2006; Dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w kadencji 2015-2018