KACZOREK, Tadeusz

Członek korespondent od 1986 roku, członek rzeczywisty od 1996 roku

Tadeusz KACZOREK

ur. 27 kwietnia 1932 roku
Profesor, Politechnika Białostocka

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)