KACZOROWSKI, Dariusz Andrzej

Członek korespondent od 2022 roku

Dariusz Andrzej KACZOROWSKI

ur. 15 września 1959 roku
Profesor, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)