KACZOROWSKI, Jerzy

Członek korespondent od 2004 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Jerzy KACZOROWSKI

ur. 18 października 1957 roku
Profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: matematyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes Oddziału PAN w Poznaniu w latach 2023-2026