KALISZAN, Roman

Członek korespondent PAN od 1998 roku, członek rzeczywisty PAN od 2013 roku

(1945-2019)

Specjalność naukowa:
chemia leków, bioanaliza

Funkcje w strukturach PAN:
Wiceprezes Oddziału PAN w Gdańsku w latach 2003-2006