KAMIŃSKA-KACZMAREK, Bożena

Członek korespondent od 2016 roku

Bożena KAMIŃSKA-KACZMAREK

ur. 20 sierpnia 1961 roku
Profesor, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w kadencji 2019-2022