KAPITANIAK, Tomasz

Członek korespondent od 2013 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Tomasz KAPITANIAK

ur. 27 kwietnia 1959 roku
Profesor, Politechnika Łódzka

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria mechaniczna

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w latach 2019-2026; Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w latach 2019-2022; Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w latach 2023-2026