KATRITZKY, Alan Roy

Członek zagraniczny PAN od 1991 roku, USA

(1928-2014)

Specjalność naukowa:
chemia organiczna