KAŹMIERKOWSKI, Marian P.

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Marian P. KAŹMIERKOWSKI

ur. 5 października 1943 roku
Profesor, Instytut Elektrotechniki – IEL

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)