KICIŃSKI, Jan

Członek korespondent od 2013 roku

Jan KICIŃSKI

ur. 4 stycznia 1948 roku
Profesor, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria mechaniczna

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)