KIELDYSH, Mstislav V.

Członek zagraniczny PAN od 1962 roku, ZSRR

(1911-1978)

Specjalność naukowa:
mechanika, matematyka