KISIELOW, Paweł

Członek korespondent od 2010 roku

Paweł KISIELOW

ur. 21 lutego 1945 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)