KISYŃSKI, Jan

Członek korespondent od 1991 roku

Jan KISYŃSKI

(1933-2022)
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: matematyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)