KLANICZAY, Tibor

Członek zagraniczny PAN od 1991 roku, Węgry

(1923-1992)

Specjalność naukowa:
historia literatury