KLEIBER, Michał

Członek korespondent od 1994 roku, członek rzeczywisty od 2002 roku

Michał KLEIBER

ur. 23 stycznia 1946 roku
Profesor, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: informatyka techniczna i telekomunikacja

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Prezes PAN w kadencji 2007-2014; Członek Prezydium PAN w latach 1999-2002