KLEINER, Juliusz

Członek rzeczywisty PAN od 1952 roku

(1886-1957)

Specjalność naukowa:
historia literatury polskiej