KLEKOWSKI, Romuald Zdzisław

Członek korespondent PAN od 1979 roku, członek rzeczywisty PAN od 1994 roku

(1924-2015)

Specjalność naukowa:
ekologia