KLIMASZEWSKI, Mieczysław

Członek korespondent PAN od 1960 roku, członek rzeczywisty PAN od 1971 roku

(1908-1995)

Specjalność naukowa:
geografia fizyczna, geomorfologia, geologia czwartorzędu