KLINKOWSKI, Maksymilian

Członek zagraniczny PAN od 1967 roku, NRD

(1904-1971)

Specjalność naukowa:
wirusologia roślin