KLOC-STĘPKOWSKA, Małgorzata

Członek zagraniczny PAN od 2009, USA

ur. 1948
specjalność naukowa: biologia, biologia molekularna, cytologia, zoologia