KOBYLIŃSKI, Lech

Członek korespondent PAN od 1976 roku

(1923-2022)

Specjalność naukowa:
hydromechanika okrętu

Funkcje w strukturach PAN:
Sekretarz naukowy Oddziału PAN w Gdańsku w latach 1984-1986